Ortopedi

Kas-iskelet ve kemik sistemi ile ilgilenen cerrahi dalı

Ortopedi ya da eklembilim, kas iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen, gövdenin devinim dizgesinin biçimbilimini ve işlevini değiştiren doğumsal, sonradan edinilmiş ya da örselenme sonucu oluşan örsentileri incelemeye, önlemeye ve tedavi etmeye yönelik tıp uzmanlık dalıdır. Sözcük, orthos (düzgün) ve paedia (çocuk) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

DallarıDeğiştir

Çocuk ortopedisiDeğiştir

Çocuk ortopedisi daha çok çocukların doğumsal deformiteleri, gelişimsel kalça displasisi (doğumsal kalça çıkığı), cücelik, çarpık ayak (pes ekinovarus) ve boy uzatma gibi cerrahi işlemler ile ilgilenir.

ArtroplastiDeğiştir

Artroplasti eklem hastalıklarıyla ilgilenir. genelde yaşla veya bir travma sonucu artritik değişikliğe uğramış eklemleri prostatik (yapay, çelik titanyum alaşımlardan yapılmış) parçalar ile değiştirerek ekleme ağrısız bir hareket açıklığı kazandırır.

İlaç tedavileri, fizik tedavi ve yürüteçler hastanın ağrılarını kesmiyor, yaşam kalitesini arttırmıyor ve geceleri rahat bir uyku almasını sağlamıyorsa eklem protezi ameliyatı planlanabilir. En sık yapılan eklem protezi ameliyatı diz protezidir. Travma veya kireçlenme nedeniyle hastanın eklemlerinde ciddi hasar mevcut ise, yürüme, merdiven çıkma gibi günlük basit aktiviteler zorlaşabilir.

El cerrahisiDeğiştir

El, el bileği, ön kol ve dirsek travmaları ve bunların hastalıklarıyla ilgilenir.

Omurga cerrahisiDeğiştir

Omurga travması, urları, enfeksiyonları ve skolyoz, kifoz gibi yapısal biçim bozukluklarını onarır.

Artroskopik cerrahiDeğiştir

Eklemleri açmadan küçük deliklerden kamera ile girerek tedavisini sağlar daha çok eklem faresi çıkarılması, ön-arka çapraz bağ cerrahisi, menisküs lezyonlarını tedavi eder.

Ayak-ayak bileği cerrahisiDeğiştir

Ayak-ayak bileği cerrahisi adından anlaşıldığı gibi ayak ve ayak bileği sorunlarıyla ilgilenir.

Onkolojik OrtopediDeğiştir

Kas iskelet sisteminin kendisinden kaynaklanan ya da başka organlardan yayılan tüm iyi ve kötü huylu urların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Deformite CerrahisiDeğiştir

Doğuştan veya sonradan kazanılmış olan deformitelerin düzeltilmesi ile ilgilenir.

KaynakçaDeğiştir