Nükleer enerji mühendisliği

Uygulamalı bilim

Nükleer enerji mühendisliği, nükleer fizik ve radyasyonun madde ile etkileşimi ilkelerine dayalı olarak atomun çekirdeği üzerine pratik uygulamalar yapan bir bilim dalıdır. Bu mühendislik alanında çalışmalar genel olarak nükleer santrallerin ve reaktörlerin, kısacası nükleer fizyon sistemlerinin ve alt elemanlarının tasarımı, analizi, geliştirilmesi, bakımı, test edilmesi, modellenmesi, inşaatı, işletmeye alınması ve sökülmesi gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Nükleer enerji mühendisliği kapsamında aynı zamanda nükleer füzyon, radyasyonun tıbbi uygulamaları, nükleer güvenlik, ısı transferi, nükleer yakıt teknolojisi, nükleer verimlilik, radyoaktif atıklar, atom bombaları ve radyoaktivitenin çevreye olan etkileri üzerine çalışmalar çok yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Türkiye'de nükleer enerji mühendisliği dalında lisans eğitimi veren tek kuruluş Hacettepe Üniversitesi'dir.

Nükleer enerji mühendisliği Bölümünde aşağıdaki konularda araştırma yapmak için gerekli deneyim, bilgi birikimi ve teknik altyapı mevcuttur:

 • Enerji planlaması
 • Proje yönetimi ve maliyet analizi
 • Nükleer teknoloji ve radyasyon konusunda hizmet içi eğitim
 • Nükleer teknoloji hakkında danışmanlık hizmetleri
 • Nükleer Kaza Analizleri
 • Risk ve Güvenilirlik Analizleri
 • Yakıt Yönetimi Hesaplamaları
 • Nükleer Reaktör Tasarımı
 • Halkı Aydınlatma Projeleri
 • Uzaktan Radyasyon İzleme ve Ölçüm Projeleri
 • Reaktör Bileşenlerinin Deprem Koşullarında Dinamik Analizi

İlgili konularDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle