Hacettepe Üniversitesi

Ankara'da kurulu devlet üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi (), 8 Temmuz 1967 tarihinde, 892 sayılı kanun ile Türkiye'nin başkenti Ankara'da kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Merkez kampüsü Sıhhiye'de, en geniş yüzölçümüne sahip yerleşkesi ise Beytepe Kampüsü'nde olan üniversitenin toplamda beş adet yerleşkesi bulunmaktadır. Sıhhiye ve Beytepe dışındaki kampüslerde çeşitli meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri bulunmaktadır. 2019 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı binasının da Beytepe Kampüsü'ne taşınması[4][5] sonucunda Beşevler'deki kampüs tamamen boş kalmıştır. 2020 yılı itibarıyla üniversitenin rektörü, 24 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından atanmış olan Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'dır.[6]

Hacettepe Üniversitesi
Harita
SloganDaha İleriye... En İyiye... Üniversitem Hacettepe
Kuruluş8 Temmuz 1967
TürDevlet üniversitesi[1]
Eğitim dil(ler)iTürkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca
BağlılıkYükseköğretim Kurulu
Akademik dönemGüz, bahar ve yaz[2]
Gelir₺1.049.011.000 (2018)[3]
RektörMehmet Cahit Güran
Rektör YardımcılarıAhmet Serper, Serhat Ünal, Sibel Aksu Yıldırım
Akademik personel3.600[2]
Öğrenciler50.000[2]
Üniversite yayınlarıHacettepe Üniversitesi Yayınları
Akademik birimler15 Fakülte
15 Enstitü
2 Yüksekokul
1 Konservatuvar
4 Meslek Yüksekokulu
98 Araştırma ve Uygulama Merkezi
KonumAnkara, Türkiye
YerleşkeBalâ Kemal Şahin Kampüsü
Beytepe Kampüsü (5.877.628 m²)
Beşevler Kampüsü
Polatlı Kampüsü
Sıhhiye Kampüsü (210.238 m²)
Sincan Kampüsü
Okul renkleriKırmızı ve beyaz   
SporHacettepe Üniversitesi SK
Hacettepe Red Deers
MaskotGeyik
Nobel ödülleri{{{nobel_ödülleri}}}
Web sitesiTürkçe
İngilizce
Soldan sağa sırasıyla: 1.Yıldız Amfi 2. Atatürk ve Gençlik Anıtı 3. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi 4. Gazze Camii 5. Yeşil Vadi 6. Beytepe Alışveriş Merkezi

Tarihçe

değiştir

Hacettepe Üniversitesi'nin temelleri; 2 Şubat 1954 tarihinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak Altındağ'ın Hacettepe semtinde kurulan Çocuk Sağlığı Kürsüsü'ne dayanır. Profesör Doktor İhsan Doğramacı başkanlığında yönetilen bu kürsü, 1957 yılında Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi adını alarak bir sağlık kuruluşuna dönüştürüldü. 1958 yılına gelindiğinde ise, enstitü bünyesinde devam ettirilen araştırma ve tedavi çalışmalarına ek olarak, eğitim faaliyetlerine başlandı. 1961'de hemşirelik, tıbbi teknoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri; 1962 senesinde de beslenme ve diyetetik üzerine Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kuruldu. 1963 yılında yüksekokulun ismi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi. Ayrıca, yine aynı sene Diş Hekimliği Yüksekokulu da eğitim hayatına başladı. Tek bir çatı altında ve eş zamanlı olarak eğitim, araştırma ve tedavi faaliyetlerini yürütmek güçleştiği için 1965 yılında Hacettepe Bilim Merkezi kurularak bütün eğitim faaliyetleri bu birime bağlandı. Diğer tüm sağlık çalışmaları ise sonraki yıl aktif hale gelen Hacettepe Tıp Merkezi ve Hastanesi bünyesinde devam ettirildi.[7]

8 Temmuz 1967 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 892 sayılı kanunla resmî olarak Hacettepe Üniversitesi kuruldu. Tıp, Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlayan üniversiteye 1968 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu dahil edildi. Önceki yıllarda yüksekokul sıfatıyla kurulmuş olan Eczacılık ve Diş Hekimliği bölümleri ise 1971 yılında fakülte haline getirildi. Zaman içerisinde yeni bölümlerin, fakültelerin, araştırma merkezlerinin ve yüksekokulların açılmasıyla giderek büyüyen ve bina sıkıntısı yaşamaya başlayan üniversite, çözümü yeni bir yerleşkeye taşınmakta buldu. Bu bağlamda; Sıhhiye Kampüsü'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beytepe mevkiinde, 1500 hektarlık bir alana Beytepe Kampüsü kuruldu.[7]

2020 yılı itibarıyla Hacettepe Üniversitesi; on beş fakülte, on beş enstitü, iki yüksekokul, bir konservatuvar, dört meslek yüksekokulu ve doksan sekiz araştırma ve uygulama Merkezi ile faaliyetlerine devam etmektedir.[7]

 

892 sayılı kanun

değiştir
 

4 Temmuz 1967 yılında Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre Hacettepe Üniversitesi'nin kurulması hakkındaki kanun açıklandı.

 • Madde 1 - "Merkezi Ankara'da olmak üzere Hacettepe Üniversitesi adı ile tüzel kişiliği haiz özerk bir üniversite kurulmuştur."
 • Madde 2 - "Hacettepe Üniversitesine bağlı ve tüzel kişiliği haiz Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi içinde fakülteler, yüksek okul veya okullar ile enstitüler açılmasına; bunların birleştirilmesine veya kaldırılmasına Senato karar verir. Hacettepe Üniversitesi ile buna bağlı fakültelerin, yüksekokul, okul ve enstitülerin işleyiş, akademik düzen, yönetim ve denetimini ilgilendiren hususlar Senatoca hazırlanacak yönetmeliklerle belirtilir."
 • Madde 3 - "Hacettepe Üniversitesi Senatosu; rektörün başkanlı­ğında, öğretim görevi başında bulunan önceki rektörden, fakülte dekanlarından, her fakülteden profesörlerin kendi aralarından üç yıl için seçecekleri ikişer profesörden ve rektörlüğe bağlı her yüksek okulun müdüründen kurulur."
 • Madde 4 - "Hacettepe Üniversitesi rektörü, üniversite senatosu tarafından ve senato üyeleri arasından beş yıl için seçilir. Dönem süresi biten rektör üç defadan fazla olmamak üzere birer yıl süre ile yeniden seçilebilir. Rektör, Senato üyelerinden bir veya ikisini rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör, işi başında bulunmadığı zaman rektör yardımcılarından veya dekanlardan birini vekil tayin eder. Rektör üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Rektör, üniversite ve ona bağlı fakültelerle diğer kurumların yürütme amiri olup tahakkuk memurlarını tayin eder. Rektör yardımcılarına, fakülte dekanlarına, okul ve enstitü müdürleri ile Üniversite Genel Sekreterine uygun göreceği ölçüde yetki verebilir. Memur ve hizmetlilerin atanma, terfi ve nakilleri rektör veya gö­revlendireceği rektör yardımcıları, dekanlar ve üniversite genel sekreteri tarafından yapılır."
 • Madde 5 - "Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı fakültelerin dekanları, Fakülte Profesörler Kurulu üyeleri ile bu fakültelere bağlı yüksekokul müdürlerinin bir arada yapacakları toplantıda dört yıl için seçilir. Dönem süresi biten dekanlar üç defadan fazla olmamak üzere birer yıl süre ile yeniden seçilebilirler."
 
Okulun logosuna ilham veren Hitit geyiği

Üniversite logosu ve maskot

değiştir

Hacettepe Üniversitesi tarafından kullanılmakta olan logo esasen okulun kuruluşundan çok önce, Hacettepe Enstitüsü'nde öğrenim görmekte olan bir öğrenci tarafından tasarlanmıştır. Yücel Tanyeri'nin hazırladığı ve başlarda okulun tiyatro topluluğu tarafından kullanılan bu amblem, hem Hitit uygarlığının sembollerinden birisi olan geyik motifini hem de Hacettepe'nin "h" ve "T" harflerini içinde barındırır. 1967 yılında, okulun rektörü İhsan Doğramacı yeni kurulan bu okul için bir logo tasarlanmasını isteyince o sıralar Tıp Fakültesi'nde okuyan Tanyeri daha önceden tasarlamış olduğu bu çalışmayı düzenleyip yeniden projelendirmiş ve Senato'ya sunmuştur. Olası iki proje arasında yapılan oylama sonucunda ise bütün jüri üyelerinin oylarını kazanan Tanyeri'nin çizimi, üniversitenin resmî amblemi seçilmiştir. Daha sonraki yıllarda maskot olarak yine geyik imgesi belirlenmiş, okulun Amerikan futbolu takımı olan Red Deers (Kızıl Geyikler) da adını bu tarih ve anlam yüklü amblemden almıştır. Esasen, Hitit kültürüne ait olan ve Ankara'nın pek çok yerinde, birçok kurumunda sembol olarak kullanılan geyiğin Hacettepe Üniversitesi tarafından benimsenmesi de bir tesadüf değildir. Çünkü okul henüz açılmadan önce, yeni kurulması planlanan üniversitenin isminin "Eti Üniversitesi" ya da "Hitit Üniversitesi" olacağı yönünde iddialar vardı. Yücel Tanyeri de bu olasılık üzerine Hitit medeniyetinden izler taşıyan bir çalışma yapmıştır.[8]

Rektörler

değiştir
İsim Göreve geliş Görev bitiş Notlar
İhsan Doğramacı 31 Temmuz 1967 1 Temmuz 1975 Seçimle göreve geldi.
Doğan Karan 1 Temmuz 1975 30 Haziran 1978 Seçimle göreve geldi.
Tuğrul Pırnar 1 Temmuz 1978 29 Haziran 1981 Seçimle göreve geldi.
Süleyman Sağlam 30 Haziran 1981 1 Ağustos 1982 Vekaleten görev yaptı.
Yüksel Bozer 1 Ağustos 1982 1 Kasım 1995 YÖK tarafından atandı.
Çelik Taşar 1 Kasım 1995 21 Kasım 1995 Vekaleten görev yaptı.
Süleyman Sağlam 21 Kasım 1995 23 Kasım 1999 YÖK tarafından atandı.
Tunçalp Özgen 23 Kasım 1999 26 Aralık 2007 Cumhurbaşkanı tarafından atandı.
Uğur Erdener 26 Aralık 2007 26 Aralık 2011 Cumhurbaşkanı tarafından atandı.
Murat Tuncer 26 Aralık 2011 13 Ocak 2016 Cumhurbaşkanı tarafından atandı.
Haluk Özen 14 Ocak 2016 26 Haziran 2020 Cumhurbaşkanı tarafından atandı.[9]
Mehmet Cahit Güran 26 Haziran 2020 Görevde Cumhurbaşkanı tarafından atandı.[10]

Akademik birimler

değiştir

Fakülte ve enstitüler

değiştir

2019 eğitim yılı itibarıyla Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 15 fakülte[11] ve 15 enstitü[12] bulunmaktadır. Sağlık bilimleri ile ilgili okullar genellikle Sıhhiye Kampüsü'nde toplanmışken, diğer fakülte ve enstitüler Beytepe Kampüsü'nde yer almaktadır.

Birim Kampüs Kuruluş Yılı Birim Kampüs Kuruluş Yılı
Fakülteler Diş Hekimliği Fakültesi Sıhhiye Kampüsü 1967 Enstitüler Aşı Enstitüsü 9 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sıhhiye Kampüsü
Eczacılık Fakültesi Sıhhiye Kampüsü 1967 Bilişim Enstitüsü 17 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Beytepe Kampüsü 2003
Edebiyat Fakültesi Beytepe Kampüsü 1967 Çocuk Sağlığı Enstitüsü 15 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sıhhiye Kampüsü 1967
Eğitim Fakültesi Beytepe Kampüsü 1982 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 9 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Beytepe Kampüsü 2010
Fen Fakültesi Beytepe Kampüsü 1971 Fen Bilimleri Enstitüsü 12 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Beytepe Kampüsü 1982
Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon Fakültesi

Sıhhiye Kampüsü 2019 Güzel Sanatlar Enstitüsü 9 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Beytepe Kampüsü
Güzel Sanatlar Fakültesi Beytepe Kampüsü Halk Sağlığı Enstitüsü 7 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sıhhiye Kampüsü 1992
Hemşirelik Fakültesi Sıhhiye Kampüsü 1972 Kanser Enstitüsü 15 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sıhhiye Kampüsü 1982
Hukuk Fakültesi Beytepe Kampüsü 2007 Nörolojik Bilimler ve 9 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Psikiyatri Enstitüsü 9 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Sıhhiye Kampüsü 1982
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Beytepe Kampüsü 1982 Nüfus Etütleri Enstitüsü 19 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Beytepe Kampüsü 1967
İletişim Fakültesi Beytepe Kampüsü 2005 Nükleer Bilimler Enstitüsü 9 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Beytepe Kampüsü 1982
Mühendislik Fakültesi Beytepe Kampüsü 1971 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 15 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sıhhiye Kampüsü 1982
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sıhhiye Kampüsü 2007 Sosyal Bilimler Enstitüsü 16 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Beytepe Kampüsü 1982
Spor Bilimleri Fakültesi Beytepe Kampüsü 1989 Atatürk İlkeleri ve 15 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

İnkılap Tarihi Enstitüsü 15 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Beytepe Kampüsü 1982
Tıp Fakültesi Sıhhiye Kampüsü 1967 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 28 Nisan 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Beytepe Kampüsü 1992
"Kuruluş Yılı" sütununda yazan tarihler, adı geçen fakülte ve enstitülerin resmî olarak bu adı kazandıkları tarihleri baz almaktadır. Tabloda adı geçen her bir fakülte ve enstitü, daha önceden farklı bir isimle var olmuş başka bir eğitim kurumunun devamı olabilir.

2019 eğitim yılı itibarıyla Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 2 yüksekokul[13] ve 4 meslek yüksekokulu[14] bulunmaktadır. Yüksekokullar Beytepe Kampüsü'nde, meslek yüksekokulları ise Sincan, Sıhhiye ve Opera mevkilerinde yer almaktadır.

Birim Kampüs Kuruluş Yılı Birim Kampüs Kuruluş Yılı
Yüksekokullar Yabancı Diller

Yüksekokulu

Beytepe Kampüsü 1967 Meslek Yüksekokulları ASO MYO 15 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sincan Kampüsü
Teknik Bilimler MYO 30 Nisan 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sincan Kampüsü 2017
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu Beytepe Kampüsü 1973 Sağlık Hizmetleri MYO 9 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Sıhhiye Kampüsü 1984
Sosyal Bilimler MYO 26 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Opera 2004
"Kuruluş Yılı" sütununda yazan tarihler, adı geçen okulların resmî olarak bu adı kazandıkları tarihleri baz almaktadır. Tabloda adı geçen her bir okul, daha önceden farklı bir isimle var olmuş başka bir eğitim kurumunun devamı olabilir.

Konservatuvar

değiştir

Geçmişi 1936 yılına kadar dayanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren Ankara Devlet Konservatuvarı, 1982 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermeye devam etmektedir. 2019 yılının başlarına kadar Beşevler'deki kampüste bulunan okul, Şubat ayı itibarıyla Beytepe Kampüsü'ndeki yeni binasına taşınmıştır.

Sosyal ve kültürel imkanlar

değiştir
 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi ve binanın ön cephesinde yer alan Çingene Kızı replikası

Öğrenci toplulukları

değiştir

Hacettepe Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında bünyesinde en çok topluluk bulunan okullardan biridir. Çoğu Sıhhıye ve Beytepe Kampüsü'nde kümelenmiş olan yaklaşık 140[15] farklı öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Sanat, spor, bilim, siyaset, teknoloji gibi belli başlı alanlarda etkinlikler düzenleyen kulüplerin yanı sıra hayvan, kadın ve insan hakları üzerine çalışmalar yapan gruplar da vardır. Okul öğrencileri yalnızca mevcut topluluklara üye olmakla kalmayıp, gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde ilgi alanlarına göre kendi kulüplerini de oluşturabilmektedirler.

Her topluluğun başında yönetici olarak öğrenciler arasından seçilen bir başkan ve her bölümden seçilen bir öğretim görevlisi bulunmaktadır. Her yıl, okula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin bu topluluklarla tanışması ve onlara dahil olması amacıyla oryantasyon haftasında Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi salonlarında mevcut kulüplerin tanıtımları ve kayıt işlemleri yapılmaktadır.

Kütüphaneler

değiştir
 
Hamiye Çolakoğlu Seramik Müzesi'nde sergilenen eserler

Cumhuriyet tarihinin en eski üniversitelerinden olan Hacettepe Üniversitesi, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin yararlanabilmesi için barındırdığı bilimsel kaynaklar açısından da ülkedeki sayılı okullardan biridir. Beştepe, Beytepe ve Sıhhiye Kampüslerinde üç büyük kütüphanesi bulunan üniversite, mevcut kaynaklarına kampüs dışından erişim sağlanabilmesi için internet üzerinden bilgi paylaşımı yapabilecek bir e-kütüphane sistemi de kurmuştur. Dileyen herkesin kaynak bağışında bulunabileceği kütüphaneler, Hacettepe Üniversitesi'nin çeşitli protokoller aracılığıyla anlaşma yaptığı üniversite ve kurumlar tarafından da kullanılabilmektedir.[16]

Müzeler

değiştir

Hacettepe Üniversitesi, üzerine kurulduğu temel değerler ve kurum olarak benimsenen misyon çerçevesinde bilimin yanında daima sanatı da ön planda tutmuştur. Yıl içerisinde düzenlenen çeşitli sanat etkinliklerinin yanı sıra iki adet sanat müzesi de üniversitenin farklı kampüslerinde ziyarete açıktır. Bunlardan ilki ve en eski olanı, 2005 yılında açılan Hacettepe Sanat Müzesi'dir. Koleksiyonunda Burhan Doğançay, Şeref Akdik, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Avni Arbaş, Nevzat Akoral, Nuri Abaç ve Fikret Otyam gibi önemli sanatçıların eserlerine de yer verilen müze, Sıhhiye Kampüsü'nde bulunur.[17] 3 Mart 2020'de açılışı gerçekleştirilen Hamiye Çolakoğlu Seramik Müzesi ise uzun yıllar boyunca Türk seramik sanatına ve Hacettepe Üniversite'ne emek veren sanatçı ve akademisyen Hamiye Çolakoğlu anısına kurulmuştur.[18] Beytepe Kampüsü'nde, Ankara Devlet Konservatuvarı binasında yer alan müze Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü'ne bağlıdır.[19]

Uluslararası başarılar

değiştir

Webometrics Sıralaması

değiştir

Webometrics; dünya çapında yaklaşık 19.000 üniversitenin çeşitli alanlarda karşılaştırıldığı ve sıralandığı, İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) bünyesinde faaliyet gösteren bir araştırma merkezidir. 2004 yılından beri Ocak ve Temmuz aylarında verilerini güncelleyen Webometrics, dünyanın önde gelen prestijli listelerinden biridir.

2017 Webometrics Verilerine Göre Hacettepe Üniversitesi'nin Dünyadaki Sıralaması[20]
Türkiye 8
Orta Doğu 22
Asya 177
Avrupa 335
Dünya 807

QS listeleri

değiştir

QS Dünya Üniversite Sıralamaları, Birleşik Krallık merkezli bir araştırma şirketi tarafından; akran denetimi, fakülte-öğrenci oranı, atıf alan akademik makale sayısı, mezunların başarısı, uluslararası öğrenci ve öğretim görevlilerinin sayısı gibi çeşitli kriterler doğrultusunda dünya üniversitelerinin sıralandığı prestijli bir listedir. 2012 yılından beri QS listelerine girmeyi başaran Hacettepe Üniversitesi, özellikle de sadece Avrupa ve Orta Asya'daki üniversitelerin dahil edildiği EECA sıralamalarında[21] pek çok yerli ve yabancı okulu gerisinde bırakarak daima ilk 50 eğitim kurumu arasında yer almayı başarmıştır.

QS verilerine göre Hacettepe Üniversitesi'nin dünyadaki sıralaması[22]
Yıl Sıralama
Dünya sıralaması EECA sıralaması
2012 551- 600 Bilinmiyor
2014 601-650 Bilinmiyor
2015 601-650 Bilinmiyor
2016 651-700 34
2017 701-750 40
2018 751-800 38
2019 801-1000 33
2020 801-1000 41

ARWU listeleri

değiştir

Hacettepe Üniversitesi; araştırmaları Şanghay Jiao Tong Üniversitesi tarafından yapılan ve 2003 yılından beri 1800 dünya üniversitesinin değerlendirilip ilk 1000'e girenlerin yayımlandığı Academic Ranking of World Universities listelerine ilk defa 2003 yılında girmeyi başarmıştır.

ARWU verilerine göre Hacettepe Üniversitesi'nin dünyadaki sıralaması[23]
Yıl Dünya sıralaması
2003 401-500
2005 401-500
2006 401-500
2017 501-600
2018 501-600
2019 701-800

THE listeleri

değiştir

2010 yılından beri Birleşik Krallık merkezli araştırma dergisi Times Higher Education tarafından yayımlanan listelere ilk defa 2016 senesinde girmeyi başaran üniversite, o tarihten beri yapılan her yeni sıralamada daha iyi bir sonuç elde etmiştir.

THE verilerine göre Hacettepe Üniversitesi'nin dünyadaki sıralaması[24]
Yıl Sıralama
Dünya sıralaması Asya üniversiteleri sıralaması
2016 601-800 171-180
2017 601-800 161-170
2018 601-800 138
2019 501-600 116
2020 501-600 Bilinmiyor

CWUR Sıralaması

değiştir

Center for World University Rankings, 2012 yılından beri Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olarak yayımlanan ve dünya çapındaki 2000 üniversitenin sıralandığı bir listedir. CWUR'a Türkiye'nin en iyi üç üniversitesinden birisi olan Hacettepe, 2018 yılında ülkenin en başarılı eğitim kurumu olarak kayıtlara geçmiştir.

CWUR verilerine göre Hacettepe Üniversitesi'nin dünyadaki sıralaması
Yıllar Sıralama Notlar
Dünya sıralaması Türkiye sıralaması
2014 655 3 [25]
2015 634 3 [26]
2016 668 3 [27]
2017 634 2 [28]
2018 525 1 [29]
2019 645 3 [30]

RUR (Round University Ranking) Sıralaması[31]

değiştir
RUR Verilerine Göre Hacettepe Üniversitesi'nin Dünyadaki Sıralaması
Yıllar Dünya Sıralaması
2010 314
2011 319
2012 410
2013 469
2014 499
2015 534
2016 587
2017 598

Önemli mezunlar

değiştir

51 yılı aşkın süredir lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim veren Hacettepe Üniversitesi; tıp, psikoloji ve sosyal bilimlerdeki başarısının yanı sıra edebiyat, müzik, tiyatro ve sahne sanatları alanında da birçok yetenekli kişiye eğitim yuvası olmuş, başta Türkiye'ye olmak üzere tüm dünyaya mâl etmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bünyesinde bulunduran üniversite sanat ve spor alanlarına önem vermekle yetinmeyip, bu alanlarda birçok yetenekli birey yetiştirerek başarısını kanıtlamış eğitim kurumlarından birisidir. Hacettepe Üniversitesi sahip olduğu senfoni orkestrası ile öne çıkmakla kalmayıp, her yıl bu orkestraya bütçe ayırmaktadır. Bu yönüyle Türkiye'deki sayılı üniversitelerden biridir.

Kaynakça

değiştir
 1. ^ "Kuruluş Yıllarına Göre Üniversiteler sayfası". Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Genel Müdürlüğü resmî sitesi. 23 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2009. 
 2. ^ a b c "Arşivlenmiş kopya". 30 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2018.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "hacettepe.edu.tr" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 3. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 11 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 11 Mayıs 2019. 
 4. ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2019. 
 5. ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2019. 
 6. ^ Erdoğan, Muhammed Nuri (24 Haziran 2020). "Atama kararları Resmî Gazete'de". Anadolu Ajansı. 27 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2020. 
 7. ^ a b c "Arşivlenmiş kopya". 23 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2018. 
 8. ^ "Arşivlenmiş kopya". 23 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ocak 2018. 
 9. ^ "Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne Haluk Özen atandı". Bloomberg HT. 20 Ocak 2016. 27 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2020. 
 10. ^ "Hacettepe'ye tıp dışından ilk rektör". Ankara: Milliyet. 25 Haziran 2020. 5 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2020. 
 11. ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2018. 
 12. ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2018. 
 13. ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2018. 
 14. ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2018. 
 15. ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mart 2018. 
 16. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mart 2018. 
 17. ^ Sönmez, Savaş (18 Ekim 2017). "Hacettepe Sanat Müzesi Yeniden Nasıl Açıldı". Sanattan Yansımalar. 23 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2020. 
 18. ^ Özdener, Eda (26 Şubat 2020). "Seramik sanatının duayeni Hamiye Çolakoğlu'nun adı müzede yaşayacak". Ankara. Anadolu Ajansı. 28 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2020. 
 19. ^ "Özel Müzeler". Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. 2020. 1 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2020. 
 20. ^ "http://www.webometrics.info/en/detalles/hacettepe.edu.tr". 23 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ocak 2018.  |başlık= dış bağlantı (yardım)
 21. ^ "QS EECA University Rankings". Top Universities (İngilizce). 19 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2020. 
 22. ^ "Hacettepe University". Top Universities (İngilizce). 26 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2020. 
 23. ^ "Hacettepe University". Academic Ranking of World Universities (İngilizce). ShanghaiRanking. 21 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2020. 
 24. ^ "Hacettepe University". Times Higher Education (İngilizce). 14 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2020. 
 25. ^ "CWUR 2014 - World University Rankings". Center for World University Rankings (İngilizce). 8 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2020. 
 26. ^ "CWUR 2015 - World University Rankings". Center for World University Rankings (İngilizce). 8 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2020. 
 27. ^ "CWUR 2016 - World University Rankings". Center for World University Rankings (İngilizce). 14 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2020. 
 28. ^ "CWUR 2017 - World University Rankings". Center for World University Rankings (İngilizce). 10 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2020. 
 29. ^ "CWUR World University Rankings 2018-2019". Center for World University Rankings (İngilizce). 27 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2020. 
 30. ^ "CWUR - World University Rankings 2019-2020". Center for World University Rankings (İngilizce). 12 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2020. 
 31. ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2018. 

Dış bağlantılar

değiştir