Dünya edebiyatı

Dünya edebiyatı, bazen dünya ulusal edebiyatlarının toplamını ifade etmek için kullanılır ancak bu genellikle eserlerin menşei ülkelerinin ötesinde daha geniş bir dünyaya yayılmasını ifade eder. Geçmişte çoğunlukla Batı Avrupa edebiyatının şaheserleri için kullanılan dünya edebiyatı, bugün küresel bağlamda giderek daha fazla görülmektedir. Günümüzde okurlar, dünyanın dört bir yanından gelen eşsiz eserlere mükemmel çevirilerle erişebilmektedir ve 1990'ların ortasından bu yana, ulusal gelenekler üzerindeki küresel süreçlere yapılan vurgunun hem estetik hem de politik değerleri ve sınırlamaları ile ilgili canlı bir tartışma ortaya çıkmıştır.