Biyolojik antropoloji

Biyolojik antropoloji veya Fiziksel antropoloji, insanların, Homininilerin ve Primatların biyolojik evrim ve davranışsal yönlerini evrimsel bir bakış açısıyla inceleyen bilimsel bir disiplindir.[1] Hominini canlılarının neslinin tükenmesi nedeniyle fosil kayıtlardan sıkça yararlanılır. Antropolojinin bir alt alanı olan Biyolojik antropoloji, insanları sistematik olarak biyolojik bir perspektiften inceler.

Dallar değiştir

Antropolojinin bir alt alanı olan Biyolojik antropoloji, kendi içinde de birçok alt dala bölünmüştür. Biyolojik antropolojinin alt dalları şunlardır:

  • Biyoarkeoloji: Geçmiş insan kültürlerinin incelenmesi adına arkeolojik bağlamda ele geçirilen insan kalıntılarını inceleyen alt daldır. Bu çalışmalarda ele geçirilen kalıntılar sıklıkla kemikler olsada kendini korumuş dokularıda içerebilmektedir.
  • Evrimsel biyoloji: Tek bir ortak atadan başlayarak, dünyadaki yaşam çeşitliliğini üreten evrimsel süreçlerin inceleyen alt daldır. Bu süreçler doğal seçilim, ortak soy ve türleşmeyi içerir.
  • Evrimsel psikoloji: Psikolojik özellikleri çağdaş evrimsel bir bakış açısıyla inceleyen alt daldır.
  • Adli antropoloji: Fiziksel antropoloji ve insan osteolojisi biliminin yasal bir ortamda, çoğunlukla mağdurun kalıntılarının ayrışmanın ileri aşamalarında olduğu ceza davalarında uygulandığı alt daldır.
  • İnsan biyolojisi: İnsanları genetik, evrim, fizyoloji, anatomi, epidemiyoloji, antropoloji, ekoloji, beslenme, popülasyon genetiği, ve sosyokültürel etkiler gibi birçok farklı bilgi alanının etkileri ve etkileşimi yoluyla inceleyen alt daldır.
  • Paleoantropoloji: İnsan soyunun yanı sıra insan evriminin gerçekleştiği çevredeki morfolojik ve davranışsal değişiklikleri belirlemek için esas olarak soyu tükenmiş hominin ve diğer primat türlerinin kalıntılarını kullanan, insan evrimine ilişkin fosil kanıtlarının inceleyen alt daldır.
  • Paleopatoloji: Fosilleri ve kemik kalıntılarını inceleyerek, geçmişteki insan ve hayvan bedenlerini etkilemiş olan hastalıkları inceleyen alt daldır.
  • Primatoloji: İnsan dışı primatların davranışlarını, morfolojisini ve genetiğini inceleyen alt daldır.


Ayrıca Bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Jurmain, R, et al (2015), Introduction to Physical Anthropology, Belmont, CA: Cengage Learning.