Nöromühendislik

Nöromühendislik, biyomedikal mühendislik alanı içinde bir alt disiplindir ve nöral sistemlerin anlaşılması, onarımı, yenilenmesi ve geliştirilmesi için mühendislik tekniklerini kullanmaya dayanır.