Klinik psikoloji

Ruhsal bozukluklara adanmış psikoloji dalı

Klinik psikoloji bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını inceleyen psikoloji dalıdır. Psikoterapi yöntemlerini sıklıkla kullanan klinik psikoloji, araştırma, öğretim ve program geliştirme konularıyla da uğraşmaktadır.[1] Klinik psikoloji bir uzmanlık alanı olarak, bireylerin yanı sıra ailelerin ve çok çeşitli toplulukların yaşam boyu karşılaştıkları sorunları gidermeye çalışır. Genel olarak çalışma alanı, sorunları test ve görüşme gibi tekniklerle değerlendirme, tanı koyma, çözüm için müdahale etme ve bilimsel araştırma alanlarını kapsar. Eğitim, öğretim ve danışma gibi müdahalelerin yanı sıra ciddi psikopatolojik durumların tedavisi ile de ilgilenir.[2] Bu çalışmaları yürüten meslek mensupları psikiyatri mütehassısları ile klinik psikologlardır.

Psikoterapi görmekte olan bir danışan.

Ülkelerde klinik psikologlar

değiştir

Türkiye

değiştir

Türkiye'de 2014 yılında çıkan 1219 sayılı kanun ve 29007 sayılı yönetmelikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak klinik psikoloji alanında çalışacak meslek mensupları ve faaliyetleri tanımlanmıştır. Bu tanımlamada psikolog ve klinik psikologların görev alanları ilk defa net olarak belirlenmiştir.[3] Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, "klinik psikolog, nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığı'nın da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir. Psikoloji ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülen psikolojinin tıbbî uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve yeterliliğini belgelemiş psikologlar sertifika alanlarındaki tıbbî uygulamalarda görev alabilirler." denmiştir.[4]

Klinik psikoloji dalları

değiştir

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Brain, Christine. (2002). Advanced psychology: applications, issues and perspectives. Cheltenham: Nelson Thornes. ISBN 0-17-490058-9
  2. ^ "Clinical Psychology". APA(The American Psychological Association). 25 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2016. 
  3. ^ "Klinik psikoloji meslek mensupları". onlineterapiler.com. 9 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2016. 
  4. ^ "Yönetmelik". resmigazete.gov.tr. 29 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2016.