İnorganik kimya

İnorganik kimya veya anorganik kimya; organik olmayan, yani karbon-hidrojen bağı içermeyen bileşiklerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını inceleyen kimya dalı. Anorganik ve organik kimyayı birleştiren organometalik bileşikler, organometalik kimya adında başka bir dalı oluşturur.

İnorganik bileşiklerin özellikleriDüzenle

  • C-H bağı içermezler. Ama inorganik karbon bileşikleri bulunabilir. (örn. siyanürler, karbonatlar)
  • Erime/kaynama noktaları yüksektir.
  • Tepkimeler katalizörsüz gerçekleşebilir.
  • İyonik bileşikler çoktur.

ÖrneklerDüzenle

İnorganik bileşiklerin en çok bilinen örnekleri su ve tuzdur. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

İnorganik asitler (mineral asitleri)Düzenle

İnorganik bazlarDüzenle