İnorganik kimya veya anorganik kimya; organik olmayan, yani karbon-hidrojen bağı içermeyen bileşiklerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını inceleyen kimya dalı. Anorganik ve organik kimyayı birleştiren organometalik bileşikler, organometalik kimya adında başka bir dalı oluşturur.

İnorganik bileşiklerin özellikleri değiştir

Karbon tetraklorür gibi bir bileşik, farklı kişilerce organik veya inorganik olarak sınıflandırılabilir.
  • Erime/kaynama noktaları, organik bileşiklere nazaran yüksektir.
  • Tepkimeler katalizörsüz gerçekleşebilir.
  • İyonik bileşikler yaygındır.

Örnekler değiştir

İnorganik bileşiklerin en çok bilinen örnekleri su ve tuzdur. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

İnorganik asitler (mineral asitleri) değiştir

İnorganik bazlar değiştir