, adı be olan bu harf, sesbilim yönünden çift dudak ünsüzlerindendir, ötümlü ünsüzdür; Türkçe sözcüklerin sonunda bulunmaz, bu durumda onun yerini p ötümsüz ünsüzü alır: kap ( kab değil), sarp ( sarb değil) gibi. Türkçeye girmiş yabancı sözcüklerin sonunda bulunan b ötümlü ünsüzleri de genellikle bu kurala göre yazılır: harp ( harb değil), kitap ( kitab değil) gibi.

KaynakçaDüzenle