Ötümsüz dişyuvasıl patlamalı ünsüz

Ötümsüz dişyuvasıl patlamalı ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [t] olarak gösterilir. Çeşitli alfabelerde T, Т, Τ, ت harfleriyle gösterilmektedir.

Ötümsüz dişyuvasıl patlamalı ünsüz
[t]
Ses örneği