Küçükdilsil titrek ünsüz

Küçükdilsil titrek ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ʀ] olarak gösterilir.

Küçükdilsil titrek ünsüz
[ʀ]
Ses örneği