Ötümsüz dişsil sürtünmeli ünsüz

Ötümsüz dişsil sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [θ] olarak gösterilir.

Ötümsüz dişsil sürtünmeli ünsüz
[θ]
Ses örneği