Ötümsüz damaksıl sürtünmeli ünsüz

Ötümsüz damaksıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ç] olarak gösterilir.

Ötümsüz damaksıl sürtünmeli ünsüz
[ç]
Ses örneği