Ötümlü dişsil sürtünmeli ünsüz

Ötümlü dişsil sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ð] olarak gösterilir.

Ötümlü dişsil sürtünmeli ünsüz
[ð]
Ses örneği