Ötümlü yutaksıl sürtünmeli ünsüz

Ötümlü yutaksıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ʕ] olarak gösterilir.

Ötümlü yutaksıl sürtünmeli ünsüz
[ʕ]
Ses örneği