Ötümlü artdişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz

Ötümlü artdişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [d͡ʒ] olarak gösterilir.

Ötümlü artdişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz
[d͡ʒ]
Ses örneği
noicon