Ötümsüz çiftdudaksıl sürtünmeli ünsüz

Ötümsüz çiftdudaksıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ɸ] olarak gösterilir.

Ötümsüz çiftdudaksıl sürtünmeli ünsüz
[ɸ]
Ses örneği