Damaksıl yansürtünmesiz ünsüz

Damaksıl yansürtünmesiz ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ʎ] olarak gösterilir.

Damaksıl yansürtünmesiz ünsüz
[ʎ]
Ses örneği