Ötümlü çiftdudaksıl sürtünmeli ünsüz

Ötümlü çiftdudaksıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [β] olarak gösterilir.

Ötümlü çiftdudaksıl sürtünmeli ünsüz
[β]
Ses örneği