Dişsil-dudaksıl sürtünmesiz ünsüz

Dişsil-dudaksıl sürtünmesiz ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ʋ] olarak gösterilir.

Dişsil-dudaksıl sürtünmesiz ünsüz
[ʋ]
Ses örneği