Ötümlü üstdamaksıl patlamalı ünsüz

Ötümlü üstdamaksıl patlamalı ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ɖ] olarak gösterilir.

Ötümlü üstdamaksıl patlamalı ünsüz
[ɖ]
Ses örneği