Ötümlü dişyuvasıl sürtünmeli ünsüz

Ötümlü dişyuvasıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [z] olarak gösterilir.

Ötümlü dişyuvasıl sürtünmeli ünsüz
[z]
Ses örneği