Üstdamaksıl genizsil ünsüz

Mən Mustafa Məmmədzadə ,

Üstdamaksıl genizsil ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ɳ] olarak gösterilir.

Üstdamaksıl genizsil ünsüz
[ɳ]
Ses örneği