Ötümlü dişyuvasıl-damaksıl sürtünmeli ünsüz

Ötümlü dişyuvasıl-damaksıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ʑ] olarak gösterilir.

Ötümlü dişyuvasıl-damaksıl sürtünmeli ünsüz
[ʑ]
Ses örneği