Dişyuvasıl genizsil ünsüz

Bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir

Dişyuvasıl genizsil ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [n] olarak gösterilir.

Dişyuvasıl genizsil ünsüz
[n]
Ses örneği
noicon