Dişyuvasıl çarpmalı ünsüz

Dişyuvasıl çarpmalı ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ɾ] olarak gösterilir.

Dişyuvasıl çarpmalı ünsüz
[ɾ]
Ses örneği