Ötümsüz dişyuvasıl-damaksıl sürtünmeli ünsüz

Ötümsüz dişyuvasıl-damaksıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ɕ] olarak gösterilir.

Ötümsüz dişyuvasıl-damaksıl sürtünmeli ünsüz
[ɕ]
Ses örneği