Ötümsüz dudaksıl-artdamaksıl sürtünmeli ünsüz

Ötümsüz dudaksıl-artdamaksıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ʍ] olarak gösterilir.

Ötümsüz dudaksıl-artdamaksıl sürtünmeli ünsüz
[ʍ]
Ses örneği