Ötümlü artdişyuvasıl sürtünmeli ünsüz

Ötümlü artdişyuvasıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ʒ] olarak gösterilir.

Ötümlü artdişyuvasıl sürtünmeli ünsüz
[ʒ]
Ses örneği