Ötümsüz gırtlaksıl sürtünmeli ünsüz

Ötümsüz gırtlaksıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [h] olarak gösterilir.

Ötümsüz gırtlaksıl sürtünmeli ünsüz
[h]
Ses örneği