Çiftdudaksıl genizsil ünsüz

Çiftdudaksıl genizsil ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [m] olarak gösterilir.

Çiftdudaksıl genizsil ünsüz
[m]
Ses örneği