Ötümlü küçükdilsil patlamalı ünsüz

Ötümlü küçükdilsil patlamalı ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ɢ] olarak gösterilir.

Ötümlü küçükdilsil patlamalı ünsüz
[ɢ]
Ses örneği