Ötümlü artdamaksıl patlamalı ünsüz

Ötümlü artdamaksıl patlamalı ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ɡ] olarak gösterilir.

Ötümlü artdamaksıl patlamalı ünsüz
[ɡ]
Ses örneği