Ötümsüz dişyuvasıl sürtünmeli ünsüz

Ötümsüz dişyuvasıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [s] olarak gösterilir.

Ötümsüz dişyuvasıl sürtünmeli ünsüz
[s]
Ses örneği
noicon