Dişsil-dudaksıl genizsil ünsüz

Dişsil-dudaksıl genizsil ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ɱ] olarak gösterilir.

Dişsil-dudaksıl genizsil ünsüz
[ɱ]
Ses örneği