Ötümsüz küçükdilsil patlamalı ünsüz

Ötümsüz küçükdilsil patlamalı ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [q] olarak gösterilir.

Ötümsüz küçükdilsil patlamalı ünsüz
[q]
Ses örneği
noicon