Ötümsüz küçükdilsil sürtünmeli ünsüz

Ötümsüz küçükdilsil sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [χ] olarak gösterilir.

Ötümsüz küçükdilsil sürtünmeli ünsüz
[χ]
Ses örneği