Ötümsüz dişyuvasıl yansürtünmeli ünsüz

Ötümsüz dişyuvasıl yansürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ɬ] olarak gösterilir.

Ötümsüz dişyuvasıl yansürtünmeli ünsüz
[ɬ]
Ses örneği