Ötümlü üstdamaksıl sürtünmeli ünsüz

Ötümlü üstdamaksıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ʐ] olarak gösterilir.

Ötümlü üstdamaksıl sürtünmeli ünsüz
[ʐ]
Ses örneği