Dişyuvasıl titrek ünsüz

Dişyuvasıl titrek ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [r] olarak gösterilir.

Dişyuvasıl titrek ünsüz
[r]
Ses örneği