Gırtlaksıl patlamalı ünsüz

Gırtlaksıl patlamalı ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ʔ] olarak gösterilir.

Gırtlaksıl patlamalı ünsüz
[ʔ]
Ses örneği