Ötümsüz damaksıl patlamalı ünsüz

Ötümsüz damaksıl patlamalı ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [c] olarak gösterilir.

Ötümsüz damaksıl patlamalı ünsüz
[c]
Ses örneği