Ötümsüz dişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz

Ötümsüz dişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [t͡s] olarak gösterilir.

Ötümsüz dişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz
[t͡s]
Ses örneği