Çiftdudaksıl titrek ünsüz

Çiftdudaksıl titrek ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ʙ] olarak gösterilir.

Çiftdudaksıl titrek ünsüz
[ʙ]
Ses örneği