Ötümlü dişsil-dudaksıl sürtünmeli ünsüz

Ötümlü dişsil-dudaksıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [v] olarak gösterilir.

Ötümlü dişsil-dudaksıl sürtünmeli ünsüz
[v]
Ses örneği