Ötümlü dişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz

Ötümlü dişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [d͡z] olarak gösterilir.

Ötümlü dişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz
[d͡z]
Ses örneği