Ötümlü gırtlaksıl sürtünmeli ünsüz

Ötümlü gırtlaksıl sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ɦ] olarak gösterilir.

Ötümlü gırtlaksıl sürtünmeli ünsüz
[ɦ]
Ses örneği