Ötümsüz artdişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz

Ötümsüz artdişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [t͡ʃ] olarak gösterilir.

Ötümsüz artdişyuvasıl patlamalı sürtünmeli ünsüz
[t͡ʃ]
Ses örneği