Osmanlı İmparatorluğu muharebeleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde ana savaşlar aşağıda gösterilmiştir. İmparatorluğun ömrü altı asırdan fazlaydı ve 16. yüzyılın ikinci yarısında iktidarının zirvesindeyken, Orta Avrupa'dan Basra Körfezi'ne, Hazar Denizi'nden Kuzey Afrika'ya kadar uzanan en büyük toprak sınırlarına ulaşmıştı. İmparatorluğun savaştığı savaş sayısı oldukça yüksek. Ancak burada sadece daha önemli savaşlar listeleniyor. Bunların arasında, 20. yüzyılda savaşlar ve kuşatmalar haricinde, savaşlarda olduğu gibi çoğu listede yer alan kuşatmalar gösterilmiyor.

Muharebelerin listesiDüzenle

Avrupa Asya Afrika Deniz

(Renkler savaşın yapıldığı bölgeyi gösterir.)

Yıl Ad Karşı taraf
1302 Bafeus Bizans İmparatorluğu
1303 Dimbos Bizans İmparatorluğu
1329 Pelekanon Bizans İmparatorluğu
1355 İhtiman Bulgar İmparatorluğu
1364[1] Çirmen Sırbistan, Bulgar İmparatorluğu
1381 Dubrovnik Sırbistan
1385 Savra Sırbistan
1388 Bileca Bosna Krallığı
1389 I. Kosova Sırbistan, Bosna, Branković
1391 (veya 1392) Kırkdilim Kadı Burhâneddin
1395 Rovine Eflak Prensliği
1396 Niğbolu Muharebesi Haçlı Seferi[2] (Macaristan, Fransa, Hospitalier Şövalyeleri, Venedik)
1402 Ankara Timur İmparatorluğu
1403 Ulubad Fetret Devri, Mehmed Çelebi ve İsa Çelebi arasında
1403 Eyüp Fetret Devri, Süleyman Çelebi ve İsa Çelebi arasında
1411 (veya 1412) İnceğiz Fetret Devri, Mehmed Çelebi ve Musa Çelebi arasında
1413 Çamurlu Fetret Devri, Mehmed Çelebi ve Musa Çelebi arasında
1416 Gelibolu Venedik
1443 Niş Haçlı Seferi (Macaristan, Sırbistan, Lehistan Krallığı)
1444 Kunovica Haçlı Seferi (Macaristan, Sırbistan, Polonya Krallığı)
1444 Torvioll Arnavutluk
1444 Varna Haçlı Seferi (Macaristan, Polonya ve diğerleri)
1445 Mokra Arnavutluk
1448 II. Kosova Macaristan
1453 İstanbul Bizans İmparatorluğu
1457 Albulena Arnavutluk
1462 Târgovişte Eflak Prensliği
1462 Mokra Arnavutluk
1464 Ohri Arnavutluk
1465 Vaikal Arnavutluk
1473 Otlukbeli Akkoyunlular
1475 Racova Boğdan Prensliği
1476 Akdere Boğdan Prensliği
1478 İşkodra Arnavutluk
1479 Ekmek Otlak Macaristan, Sırbistan
1480 Otranto Napoli, Macaristan, Aragon
1493 Krbava Hırvatistan, Macaristan
1499 Sapienza Venedik
1500 Modon Venice
1514 Çaldıran Safevî Devleti
1515 Turnadağ Dulkadiroğulları Beyliği
1516 Mercidabık Memlûk Sultanlığı
1516 Han Yunus Memlûk Sultanlığı
1517 Ridaniye Muharebesi Memlûk Sultanlığı
1526 Mohaç Macaristan, Kutsal Roma İmparatorluğu, Papalık Devleti, Polonya
1529 Formentera Kutsal Roma İmparatorluğu
1537 Vertizo Kutsal Roma İmparatorluğu
1538 Preveze Kutsal İttifak
1541 Budin Kuşatması Kutsal Roma İmparatorluğu
1541 Cezayir Kutsal Roma İmparatorluğu
1543 Estergon Kutsal Roma İmparatorluğu
1543 Nice Kutsal Roma İmparatorluğu ve Ceneviz
1545 Sohoista Gürcistan
1548 Van Safevî Devleti
1552 Ponza Ceneviz
1552 Maskat Portekiz
1558 Mostaganem İspanya
1560 Cerbe Kutsal Roma İmparatorluğu, Ceneviz, Papalık Devleti, Malta Şövalyeleri
1566 Zigetvar Macaristan Krallığı
1571 İnebahtı Kutsal İttifak
1578 Vadisseyl Portekiz
1578 Çıldır Safevî Devleti
1578 Şamahi Safevî Devleti
1583 Meşaleler Safevî Devleti
1588 Vadi el-Leben Fas
1593 Kulpa Kutsal Roma İmparatorluğu, Hırvatistan
1595 Călugăreni Eflak Prensliği
1596 Haçova Kutsal Roma İmparatorluğu ve daha birçok
1601 Kanije Kutsal Roma İmparatorluğu ve daha birçok
1609 Taşiskari İmereti Krallığı
1620 Tutora Lehistan-Litvanya Birliği, Boğdan Prensliği
1621 Hotin Lehistan-Litvanya Birliği
1649 Focchies Venedik
1654 Çanakkale (1654) Venedik
1655 Çanakkale (1655) Venedik
1656 Çanakkale (1656) Venedik
1657 Çanakkale (1657) Venedik
1663 Gbelce Kutsal Roma İmparatorluğu
1664 Saint Gotthard Kutsal Roma İmparatorluğu
1673 Hotin (1673) Lehistan-Litvanya Birliği
1683 II. Viyana Kutsal Roma İmparatorluğu, Lehistan-Litvanya Birliği
1684 Vác Kutsal Roma İmparatorluğu
1686 Budin Kutsal İttifak
1687 Mohaç Kutsal Roma İmparatorluğu
1691 Salankamen Kutsal Roma İmparatorluğu
1694 Yuvaniça Lehistan-Litvanya Birliği
1695 Koyun Adaları Venedik
1695 Lugoş Kutsal Roma İmparatorluğu
1696 Andros Venedik
1696 Cenei Kutsal Roma İmparatorluğu
1697 Ulaş Kutsal Roma İmparatorluğu
1697 Zenta Kutsal Roma İmparatorluğu
1711 Prut Rus İmparatorluğu
1716 Petrovaradin Kutsal Roma İmparatorluğu
1717 İmroz Venedik
1717 Matapan Venedik, Portekiz, Malta Şövalyeleri, Papalık Devleti
1737 Banya Luka Kutsal Roma İmparatorluğu
1739 Hisarcık Kutsal Roma İmparatorluğu
1739 Stavuçani Rus İmparatorluğu
1745 Musul Afşar Hanedanı
1745 Kars Afşar Hanedanı
1757 Kresili Gürcistan
1770 Aspindza Gürcistan
1770 Çeşme Rus İmparatorluğu
1770 Larga Rus İmparatorluğu
1770 Kartal Ova Rus İmparatorluğu
1774 Kozluca Rus İmparatorluğu
1774 Kerç Rus İmparatorluğu
1775 Cezayir İspanya Krallığı
1789 Şebeş Kutsal Roma İmparatorluğu
1789 Focşani Kutsal Roma İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu
1789 Rimnik Kutsal Roma İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu
1790 Yenikale Körfezi Rus İmparatorluğu
1791 Kaliakra Rus İmparatorluğu
1798 Piramitler Fransa
1799 Akka Fransa
1799 Abukir Fransa
1805 Derne Amerika Birleşik Devletleri
1805 İvankovaç Sırp isyanı
1806 Mişar Sırp isyanı
1806 Deligrad Sırp isyanı
1807 Arpaçay Rus İmparatorluğu
1807 Limni Rus İmparatorluğu
1809 Çegar Sırp isyanı
1810 Batın Rus İmparatorluğu
1812 Al-Safra Suudi Arap isyanı
1813 Cidde Suudi Arap isyanı
1815 Ljubić Sırp isyanı
1821 Alamana Yunan isyanı
1821 Dragaşani Yunan isyanı
1822 Dervenakia Yunan isyanı
1822 Nauplia Yunan isyanı
1822 Sakız Adası Yunan isyanı
1825 Gerontas Yunan isyanı
1827 Kamatero Yunan isyanı
1827 Navarin Rus İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Fransa
1829 Kulevicha Rus İmparatorluğu
1830 Cezayir Fransa
1839 Konya Mısır Eyaleti
1839 Nizip Mısır Eyaleti
1840 Acre Mısır Eyaleti
1853 Oltenitsa Rus İmparatorluğu
1853 Sinop Rus İmparatorluğu
1854 Silistre Rus İmparatorluğu
1854 Kürekdere Rus İmparatorluğu
1855 Gözleve Rus İmparatorluğu
1877 Kızıltepe Rus İmparatorluğu
1877 Plevne Rus İmparatorluğu, Romanya, Bulgar isyancılar
1877 Şıpka Geçidi Rus İmparatorluğu, Bulgar isyancılar
1877 Taşkesen Rus İmparatorluğu
1878 Mouzaki Yunanistan
1880 Ulcinj Arnavut isyancılar
1881 Tunus Fransa
1897 Dömeke Yunanistan
1893 el-Vecba Katar
1911 Tobruk İtalya
1915 Çanakkale Britanya İmparatorluğu, Fransa
1917 Akabe Britanya İmparatorluğu, Arap isyancılar
1917 Kudüs Britanya İmparatorluğu
1918 Şam Britanya İmparatorluğu, Arap kuvvetleri

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Bazı kaynaklar tarihi 1371 olarak gösteriyor. Fakat Osmanlı kroniklerine göre tarih 1364'tür.
  2. ^ Savaşta pek çok ülke birliği Osmanlılarla savaştı. Burada sadece büyük rakipler listeleniyor.