Eski Arnavutlar Muharebesi

Eski Arnavutlar Muharebesi, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda evre.

Eski Arnavutlar Muharebesi
1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı

Eski Arnavutlar Muharebesinin krokisi
Tarih17 Mayıs 1829
Bölge
Sebep Bulgaristan
Sonuç Berabere
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu Rus İmparatorluğu Rus İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
Osmanlı İmparatorluğu Reşid Mehmed Paşa Rus İmparatorluğu General Roth
Güçler
10.000 asker 10-15.000 asker, 16 top
Kayıplar
1.000-1.500 ölü ve yaralı 1.000-1.500 ölü ve yaralı

Sadrazam Reşid Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun 17 Mayıs 1829 tarihinde Eski Arnavutlar mevkiinde General Roth komutasındaki Rus ordusuna taarruzu sonuçsuz kaldı.

Muharebe değiştir

1829 ilkbaharında Sadrazam Reşid Mehmed Paşa komutasında Şumnu'da konuşlanan 20 ilâ 25.000 kişilik Osmanlı ordusu, birbirinden ayrı bulunan 6. ve 7. Rus kolordularına eşzamanlı taarruzlar icra etmeye karar verdi. Bu amaçla kuvvetlerini ikiye ayıran Reşid Mehmed Paşa 10 Mayıs'ta harekete geçti. Daha büyük kuvvete sahip sağ kol Pravadi’ye 10.000 kişilik sol kol da, Yenipazar üzerinden Eski Arnavutlar'a doğru ilerledi.

Eski Arnavutlar'a yönelik harekât General Roth komutasındaki Rus kolordusunun Tuna'yla irtibatını da tehdit ediyordu. 17 Mayıs günü Eski Arnavutlar yakınına gelen Osmanlı kolordusu 12 topu bulunan altı taburluk Rus kolordusuna karşı taarruza geçti.

Sarsılar Rus kolordusunun özellikle General Rindin komutasındaki taburları ağır kayıplar verirken, Devna’dan 4 toplu bir piyade taburu ile 2 Kazak alayı muharebe alanına ulaşınca cepheye denge geldi ve Osmanlı kolordusu taarruzunu keserek eski mevzilerine döndü.[1] Muharebe sonucunda her iki taraf da 1.000 ilâ 1.500 zayiat vermişti.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi - Osmanlı-Rus Harbi (1828-1829)", ATASE Yayınları, Ankara (1978), s.128